Etter sipregnet i går møtte høgtidsdagen oss i dag med delvis skya, men flott foto- og bunadsvêr. Dermed fekk me ei 17. mai-feiring av aller beste merke, godt lagt opp og tilrettelagt av Fitjar Skyttarlag.

Det heile starta tradisjonen tru med ei samling på Tinghusplassen før barnetoget. Her heldt Ola Lambach Fitjar og Åse Meling Underhaug ein fin tale. Dei peika på situasjonen til dei som ikkje har det så bra som oss, og uttrykte glede over det flotte landet vårt, ei glede dei ville visa fram. Det gjorde dei òg i eit livleg og langt barnetog.

I kyrkja talte kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu med utgangspunkt i krossen i det norske flagget. Etterpå, i sin tale for dei falne, trekte ordførar Harald Rydland, i år som i fjor, fram nokre av personane som skjuler seg bak namna på minnestøtta utanfor kyrkja.

Osternes Mannskor og Fitjar Musikklag er eit «must» under 17. mai-feiringa i Fitjar. Når Ole Christian Ottestad snur seg i kyrkja under «Når fjordene blånar» og får forsamlinga med på «Gud signe deg Norge, mitt deilige land», opplever eg noko av den same stemninga som når familien von Trapp syng «Edelweiss» i slutten av «Sound of Music». Og når Fitjar Musikklag plussar på med «Norge, mitt Norge» er denne programdelen berre perfekt.

17. mai-talar i Fitjar i år var vår eigen John Karsten Raunholm. Mange hadde på førehand forventning til kva han ville seia, og han skuffa ikkje. Nært og ledig, og samstundes vidtfemnande og høgtidsamt, hylla han Fitjarbygda for verdiane me har her. Verdiar som me må ta vare på.

Verdig og flott var det at Osternes Mannskor ved Karvel Strømme, hylla Tora Vestbøstad ved å dela ut og syngja fitjarsongen hennar «Du Fitjar, du Fitjar», slik ein gjorde med Lidvald Stubhaug sin song «Kvar såg du bygd i vester» i fjor.

Samlinga i parken vart avslutta med at  Kulturprisen for 2009 vart utdelt av ordførar Harald Rydland og kultursjef Elise Aarbø. Ein pris som i år gjekk til Fitjarposten. Det vil me koma tilbake til i ein annan artikkel.