Rundt 20 prosent fleire gjekk til nattverd i Fitjar kyrkje i fjor, enn i 2006 og 2005. -Det er positive tal for kyrkjelyden, sa sokneprest Olav Oma på årsmøtet for Fitjar kyrkjekyd i Fitjar kyrkje, etter gudstenesta i dag.

Tala sin nøyaktige tale fortel at av 29 gudstenester med nattverd i Fitjar kyrkje i fjor, var det i gjennomsnitt 79 som gjekk fram til alteret for å motta Herrens lekam og blod. Tala for 2006 var 65 (30) og for 2005: 66 (24). Det blir ei auke på 21,5 prosent i høve til 2006, og 19,6 prosent i høve til 2005.

Kyrkjelyden kan vidare gle seg over godt arbeid på mange felt.

Det skjer mykje positivt i både barne- og ungdomsarbeidet og diakoniarbeidet, og kyrkjelydsbladet er, etter ei totalomlegging av den grafiske utforminga, blitt meir spennande enn før.

At kyrkjelyden fekk ny soknerådsbarnehage i Bakken, og Nobukazu Imazu vart innsett som ny kyrkjelydsprest, var òg storhendingar i Fitjar kyrkjelyd i fjor.