Klasse 3A ved Rimbareid skule har òg laga snømenn. Dei kan ikkje skryta på seg å ha den høgaste, men dei har ein heil familie.

 Dei skriv til fitjarposten.no: 

-3A ved Rimbareid barne og ungdomsskule lagde ein heil familie av snømenn. Ser ein nøye etter er det ei snøkone, ein snømann og eit snøbarn. Og rundt omkring er mesteparten av klasse 3A. Klassen har eit sterkt ønske om at dette bilete går som ei helsing til kontaktlæraren Kari Fjugstad Giske. Dei er heilt sikker på at dei har den finaste snømann-familien.

Med snøklem frå
klasse 3A + Katrin I. Ankervold