Ho har kort veg til Joker-butikken på Rydland og trafikken er ofte stor, men Reidun kombinerer turen med varekjøp. Difor er det så greitt å sykle, seier ho.

Reidun har Aarbø til etternamn og ho har budd på Årbøgarden i minst femtiår. For 17 år sidan var det stor interesse i Øvrebygda for å starte ny butikk på Rydland etter at Ole Havn AS avslutta forretninga. Eit styre på fem kvinner og menn gjekk i bresjen. For å få til ny drift, vart det gjort ein formidabel dugnadsinnsats med Magne Skumsnes som leiar. Reidun Aarbø vart med på dette arbeidet sidan ho var styremedlem, noko ho er framleis. Det frivillige arbeidet på Filialen, som butikken ofte vert kalla, har ho og halde fram med. Ho syklar til filialen kvar torsdag og ofte andre dagar også. Reidun vil helst ikkje ha noko prat om innsatsen sin, ho seier det er hobbyen hennar. Det har me høyrt ho seie ved fleire høve. I butikken slår ho av ein prat med kundar som kjem innom, ho likar å treffe folk. Når Tine kjem til Joker med varer, hastar det å få dei inn på kjølerommet. Det arbeidet tek Reidun seg av. Butikkpersonalet er svært nøgde med innsatsen, seier Ingebjørg Vik, for dei har ofte tidsnok med å stå i kassen eller hjelpe kundane på anna vis. Reidun likar å arbeide og tek gjerne ein ryddesjau og litt vask i hyllene når kjølevarene er på plass. I visse høve vikarierer ho for den som vaskar i butikken også. Det er tydeleg at Reidun er glad i hobbyen sin. Som pensjonist har eg god tid, seier ho til slutt, og det er kjekt å kome seg litt ut og vere til nytte, samtidig som eg får trim.

 

I samtale med Magne Skumsnes som er hovudansvarleg for butikk-drifta vert det understreka at Reidun har vore til god hjelp heile tida, ho er veldig engasjert. Magne fortel at Reidun kjem ofte for å ta eit tak, ja oftare enn ho sjølv antydar. Ho er på plass når det kjem faste vareleveringar.