Som kjent var Håkonarparken arena for 50 årsjubileum i går, men ikkje berre det. Opning av kulturhistorisk løype stod og på programmet.

Då fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd  drog teppet  av opplysningsskiltet i Håkonarparken, vart den kulturhistoriske turstien opna. Store skilt med flotte bilete/teikningar og forklaringar er sett opp langs løypa. Ved kvart av desse gjorde turgjengen ein stans i går, og Magnar Kloster gav god informasjon til mellom 30 og 40 personar som var med. Skiltet i parken fortel om slaget på Fitjar i 961 og om reisinga av bautaen over Håkon Den Gode. Neste stopp var på Fitjargarden ved Håkonarbrunnen som og vert kalla kongsbrunnen. Mest truleg var det ei av vasskjeldene til kongsgarden. Stien går vidare opp langs den nyaste kyrkjegarden der Magnar fortalde blant anna om den gamle steinkyrkja som vart riven 1866. På skiltet kan ein også lese om gamle gravminne og kolerakyrkjegarden på Vestbøstad.

Siste etappe på vegen opp til Rimsvarden er eit syn verd. To kjende dugnadskarar frå Dåfjorden (Torvald Røen og Annar Westerheim) har laga skikkeleg gruslagt sti og trappetrinn. Saman med Karvel Strømme, Magnar Kloster og Åse Nøttveit fekk desse ein blomebukett kvar som takk for arbeidet med kulturstien. Blomane vart overrekte i Håkonarparken.

Dei som ikkje har vore på Rimsvarden, der den mest kjende gravrøysa ligg, bør ta seg ein tur. Den store granhogsten for få år sidan opna utsynet mot Fitjarvika og vidt utover.

Turfølget klappa for Magnar Kloster si gode orientering. Han auste av si rike kunnskapskjelde, og me kunne ikkje sjå at han hadde med seg notater å lese på.

I parken understreka ordførar Harald Rydland at det er viktig å få fram kulturminna våre, og etter kvart er mange av dei meir tilgjengelege  både for innbyggjarar og turistar.