Ove Heradstveit forsvarer doktoravhandlinga si.

Den eine doktorgraden etter den andre har dukka opp etter at me i helga skreiv om Ove Heradstveit, som tok doktorgraden i psykologi fredag 1. mars.

I samband med at psykologen Ove Heradstveit forsvarte doktoravhandlinga si i Bergen før helga, rekna me opp ein del andre doktorgradskandidatar frå Fitjar. Samstundes ante me at det kunne vera fleire, og ikkje uventa har me fått telefonar frå vener og kjende av andre toppakademikarar frå Fitjar.

Per Nygård, f. 1968, frå Øvrebygda er utdanna frå NTNU, tidlegare NTH, og har teke doktorgraden i materialteknologi. Han bur i Klæbu kommune, rett utanfor Trondheim, og arbeider som forskar for Equinor. Spesialområdet hans er fleksible røyr, og i påskehelga skal han ut på Åsgard og vera med og skifta eit røyr frå skipet og ned til havbotnen.

Tor Arvid Vik, f. 1968, har teke doktorgraden på naturleg ventilasjon i store bygg. Han utdanna seg først til sivilingeniør i byggfag ved NTH, no NTNU, og seinare dr. ing. ved same institusjonen. Han arbeider for tida med undervisning og forsking ved OsloMet.

Ole Heine Kvernenes, f. 1975, tok doktorgraden i syntetisk organisk kjemi ved Universitetet i Bergen i 2005. Han arbeider på Haukeland sykehus, ved radiologisk avdeling, Senter for nukleær medisin / PET (positron emisjon tomografi).

Håvard Bunes Sandvik, f. 1975, tok doktorgraden i astrofysikk ved Imperial College, University of London i 2002. Han er framleis i London, der han jobbar med risikovurdering i banksystem for City Group.

Om me framleis har oversett nokon, er det ikkje av vond vilje. Og me tek gjerne imot fleire tips. Det er jo udelt positivt at vesle Fitjar bidrar med gode akademikarar som viser att på ulike område.