Fjord1 har lansert ny rutesøkfunksjon på nettsida si.

Den nye rutesøkfunksjonen skal vera betre og gi meir presis informasjon enn den som har vore brukt til no. Tabellane er lettare å lesa, og det er laga ein likeverdig engelsk versjon for utanlandske reisande. Sjå www.fjord1.no