Sport Surface rullar opp kunstgraset, slik at Gisle Levåg kan ta det med seg vidare. Foto: Kjetil Rydland.

I dag blir kunstgraset på Fitjar Idrettsplass fjerna, og nytt kunstgras er klart til bruk neste helg om alt går etter planen.

Dette fortel leiaren i Fitjar Idrettslag, Gisle Levåg, som i dag er travelt oppteken med dugnad for å få arbeidet mest mogleg effektivt unna. Gisle fortel at det nye kunstgrasdekket skal vera ferdig og klart til bruk neste helg. Men det er sjølvsagt avhengig av godt og tenleg vêr.

Gisle Levåg stiller med eigen traktor og køyrer i skytteltrafikk mellom kunstgrasbanen og parkeringsplassen. Foto: Kjetil Rydland.

I godvêret i dag arbeider entreprenøren Sport Surface AS på spreng med å «skrella» av det gamle kunstgraset. Idrettslagsleiar Levåg køyrer rullane med kunstgras opp på parkeringsplassen, og der blir dei løfta om bord på danske trailerar. Hovudsponsor Fitjar Mekaniske verksted stiller velvillig opp med truckførar og ein toppmoderne truck.

I dag blir tre danske trailerar fylte med kunstgras, og i morgon skal dei fylla tre trailerar til, fortel Gisle Levåg. Alt kunstgraset skal til Danmark for gjenvinning. Det er viktig at dette blir gjort på forskriftsmessig måte, og det er ein del av avtalen med entreprenøren som har jobben. Gjenvinning er ein del av tilbodet.

Gisle fortel at det er mange som har spurt etter eit lite stykke kunstgras til små leikeplassar og liknande. Men han presiserer at ingen ting blir lagt til side, alt blir sendt til Danmark for gjenvinning. Idrettslaget tar miljøkrav på alvor, og sørgjer for at kunstgraset blir behandla slik det skal.

I løpet av dagen vil banen bli reinska for kunstgras. Så skal han rettast av, og i byrjinga av neste veke blir det lagt duk på. Heile jobben med det nye kunstgrasdekket skal vera ferdig til neste helg, seier Gisle. Men det er sjølvsagt avhengig av godt vêr. Det er såleis ikkje berre storfebøndene på Fitjargarden og i Ovbygdo som følgjer med på vêrmeldingane i desse dagar.

Det er spesielt under sveising og liming dei er avhengige av godvêr, fortel Gisle. Før neste helg skal det køyrast fleire tonn med sand på det nye kunstgrasdekket. Så skal banen slåddast, før det blir køyrt på eit lag med gummikuler. Når banen då igjen er slådda, er han klar til bruk. Vonleg til neste helg. Og det er ikkje fritt for at leiaren i idrettslaget gler seg, sjølv om den aktive karrieren hans truleg er over.

– Det er på høg tid at dette blir gjort! slår Gisle Levåg fast.

Ifølgje entreprenøren frå Karmøy er det sjeldan ein tøyer grensene så langt som ein har gjort her. Dei legg 30 kunstgrasbanar i året, og har installert over 300 kunstgrasbanar i hele Noreg.

Til liks med idrettslagsleiar Gisle Levåg gler me oss, og me lyt nok leita i skuffer og skåp etter eigna fotballsko, slik at me kan vera med på opningskampen!