Eldsjelene Dan Torbjørnsen og Frode Kloster i Fitjar Idrettslag let seg ikkje stoppa av kuling og regn, og greidde å avvikla den tillyste familiefjelldagen med brukbar deltaking. Vêret gjorde det heilt uråd å etablera base camp ved Olstjødno. Derfor sette dei opp lavvoen og gjorde opp eld på parkeringsplassen nede ved vassverket. Der blei det spidda pølser og kokt kaffi, slik tradisjonen er på slike fjelldagar.

Naturstien blei noko avkorta i år; den gjekk opp bilvegen dei brattaste svingane, før det bar rett ned att til parkeringsplassen gjennom skogen. Rundt 15 barn og om lag like mange vaksne deltok, og alle var godt fornøgde. Vinnarar av naturstien blei Lars Ove Rimmereid og døtrene Hanne og Lovise. Denne trioen gjekk og av med sigeren i tippekonkurransen om innhald i eit glas med godteri.