Det er i dag 75 år sidan Fitjar kraftlag vart skipa. 75 år med rivande utvikling.

Det første kraftlaget i Fitjar vart teken i bruk av Rasmus Waage i Brandasund så tidleg som i 1915. Seinare følgde ei rekkje mindre kraftverk rundt omkring  krinsane før Fitjar kraftlag vart skipa 10. april 1935.

Men det hadde ikkje skjedd utan motstand.

Mange i bygda såg ikkje verdi i kraftutbygging, og dei engasjerte seg mot utbyggingsplanane. Særleg var dette tilfellet i øyane, fordi dei hadde dårlege utsikter til å få del i kraftutbygginga. Det var òg sendt brev om dette til amtmannen. Ingen ville sjå det elektriske lyset…

Andre meinte det var satans verk, nokon at kaffi kokt elektrisk smakte dårlegare enn om han vart kokt på gamlemåten. Og ei jente som fekk kokande vatn over foten sin, fekk høyre at det var fordi ho hadde brukt elektrisk straum for å koka det opp. «Der ser du. Det er ikkje av det gode», sa naboen til ho.

Utviklinga let seg likevel ikkje stoppa.

-Det viktigaste målet var at alle fitjarbuar skulle få tilfredstillande straum. Seinare har me fått fleire og fleire komfortskapande hjelpemiddel som resultat av straumen, og i dag skjøner dei fleste av oss mest ikkje korleis me kunne ha klart oss utan, sier kraftlagssjef Ole Vidar Lunde til fitjarposten.no

Medan ein for nokre tiår sidan stadig opplevde at straumen fòr, er det sjeldan me er utan starum i dag.

-Det skuldast ein utruleg betring på kvaliteten. Nettet er òg bygt om slik at han best mogeleg skal sikra oss straum til einkvar til, seier Lunde.

-Kva trur du om framtida?

-Eg trur den enorme utviklinga i forbruket vil fortsetje. Det vil koma stadig fleire ting ein treng straum for å bruka. Samstundes vil det bli meir og meir bruk for fornybar energi, meiner kraftlagssjef Ole Vidar Lunde, til slutt.

OBS. For å lese bilettekst: Klikk på biletet!