Frå steinalderen fram til vår tid. På rundt 100 minutt + pause tok aktørane, i kultursjef Bente Bjelland sin regi, oss igjennom Fitjarsoga på ein svært spennande, lærerik og variert måte.

Den gode stemninga nådde oss allereie med det same me kom inn i foajéen og møtte friske folkemusikktonar frå Toradartuppene. Dei spelte òg i pausen. Svært hyggjeleg. Det var òg salet av mat og kaffi som Fitjar bygdekvinnelag stod for.

Sjølve programmet som vart vakkert bunde saman av Harald Johan Sandvik, vart ein flott blanding av kåseri, opplesing og song.  

Torhild Andersen fekk smilet fram med eit humørfylt gjenhør med Tora Vestbøstad sin song «Foreningen min», til tonefølgje av Harald Rydland på trekkspel.

Flott var det òg med innslaga frå Håkonarspelet. Utruleg bra å få det til å fungere så sterkt utan kostyme. Svein Kåre Meling sitt levande foredrag om soga til Håkon den Gode  var framifrå.

Heksebrenninga er eit tøft kapittel, også i Fitjarsoga. Me opplevde eit sterkt innslag både ved svært god opplesing av Sigrid Fangel Brekke og ei svært så truverdig heks i Jorunn Hernes sin bunad. «Heksedansen» og fløytemusikken ved elevar frå Kulturskulen krydra det heile på ein god måte. Godt jobba av dei unge.

Rasmus Fitjar, Alf Gjøsæter og Ingmund Bjordal sit inne med mykje verdfull lokalhistoriekunnskap. I kveld delte dei noko av han med oss. Rasmus om Kjerelvo og Fitjar Mølle, Alf om misjonskvinnene i Fitjar og Ingmund om Osternes festning. Både lærerikt og interessant.

Hildegunn Aadland deklamerte på ein god måte diktet  «Mor Fitjar», skrive av den utvandra norske pastoren M:E. Helland, várt følgt av Harald Rydland på trekkspel. Mykje god hylling til heimbygda i dette nostalgiske diktet.

Per Drønen avslutta programmet med Tora Vestbøstad, Signe Lundestad og Liv Rimbareid sitt svært morosame dikt om den komande Håkonarstatuen.

I programmet fekk òg tre lag presentere seg: Håkonarspelet, Fitjar Sogelag og Foreininga Osternes festning. Det gjorde dei alle på ein god måte.

Ein kveld svært rik på spennande lokal kultur. Ein bortimot fullsett Kultursal fekk med seg det heile.