Me har lagt ut julekalender her på Fitjarposten.no i dag, og me trekk ut premiar kvar dag mellom dei som svarer rett på det daglege spørsmålet som luka skjuler. Bli med da vel!

Julekalenderen finn du her

Alle som deltek og svarer rett på eit eller fleire spørsmål, er i tillegg til daglege premiar også med i trekninga av ei ekstra overrasking 24. desember. Dess flere rette svar – dess større sjanse til å vinna!

Lukke til alle saman!