Me har over tid fått fleire medlingar om at ein del av våre lesarar har problem med å koma inn på sida vår med Ipad eller Iphone.

Det gjeld ikkje alle. Det ser ut som at dei som brukar opera som nettlesar, eller ikkje har nyaste softwareversjon på Ipaden/Iphonen sin, kjem inn. Når dei med nyare softwareversjonar ikkje gjer det, har det truleg samanheng med at fitjarposten.no har ein noko gamal versjon av det rammeverket me nyttar.

Me har teke kontakt med ekspertise for å få gjort noko med dette, men får diverre ikkje gjort noko med saka før etter nyttår.
Det beklagar me, men me har tru på at me skal få dette i orden ganske snart ut på nyåret.

Laster du ned opera-nettlesaren, kan det likevel vere at det ordnar seg for deg alt no.

Om nokon har funne andre løysingar, er det sjølvsagt kjempegreier om me får vite om dei.