– Nå er vi i gang!  Torsdag 3. april kl 12.00 sig ein delegasjon frå Fitjar til Brandasund, for å snakke om prosjektet, skriv Aase Nøttveit til fitjarposten.no

Og Nøttveit skriv vidare:

-Som seg ”hør og bør” tek me sjøvegen, når me skal besøke våre naboar i vest. Målet er å snakke med kvarandre for å saman finne ut om dette er eit prosjekt med alle tener på å være saman om. Altså; vil me jobbe for å etablere eit interesselag for Fitjarøyane? 

Frå Fitjar kjem tre representantar for grunneigarane i Fitjarøyane (Maien, Randi og Bård Inge). Dei får med seg rådmannen og politisk leier for Plan & Miljø.

Frå Bømlo vert samansetninga av deltakarar om lag den same.  Då besøket til Bømlo skulle planleggjast, dukka det opp eit konkret behov, og det var mangel på båtrute mellom Fitjar og Brandasund. Da kom spørsmålet, ”kunne eit interesselag hjulpe meg med det?” , spør Aase Nøttveit.

Aase har vore prosjektleiar for ”Forprosjektet ” (sjå www. fitjar.kommune.no).   Marie Melhagen er prosjektleiar for eit ”Mellomprosjekt”. Ho tar stafettpinnen vidare og vert med dette utfordra til å fortelje meir om korleis det gjekk, då ”Fitjarbuen” dro på nabobesøk til Bømlo, ein solrik dag i april.

Så følg med! 

Marie kan kontaktast på marie@blaamand.no