Fitjarordførar Wenche Tislevoll vart 50 år i går – og feira med vener, kollegaer og nokre ordførarar.

Fitjarposten har opplevd Wenche Tislevoll som ein aktiv og handlekraftig ordførar, som er tilgjengeleg for pressa på ein svært god måte. Spesielt har me merkt oss kor godt førebudd ho er i alle samanhengar. Alt i frå ei opning av noko i mindre format til tale ved større høve.

Me synest at Tislevoll fremjar Fitjar kommune på ein særs god måte utover bygda – og gratulerer så mykje med den store dagen.

Ingressbilete: Ordførar Wenche Tislevoll. Foto: Håkon C. Hartvedt