Magnar Kloster med Fitjarminne 2018. Arkivfoto: Kjetil Rydland.

Styret i Fitjar sogelag presenterte eit nytt, tiltalande Fitjarminne for dei mest historieinteresserte i bygda under ei tilstelling på Seniorsenteret i kveld, og folk sette pris på det dei fekk sjå og høyra.

Som vanleg har redaksjonen for Fitjarminne – som er identisk med styret i sogelaget – gjort ein grundig jobb med å leita fra spanande historier frå vår fjerne og nære fortid.

Teknisk redaktør i år «som alle år» er Magnar Kloster, som presenterte det rikhaldige sogeskriftet for oss. Han fortalde litt frå sin eigen barndom før han presenterte dei enkelte artiklane i boka.

– Me treng forankringspunkt i livet; dei får oss til å føla oss trygge, sa Magnar i innleiinga si. Og avslutta med følgjande tankevekkjande skildring frå den tida då han voks opp, som viser at noko kanskje er i ferd med å endra seg radikalt:

– Dei gamle visst best!

Fleire av dei sogeinteresserte i Seniorsenteret i kveld kjende til den mest dramatiske soga frå før, men slett ikkje alle. Me siterer frå Harald Johan Sandvik sin artikkel: Drama på Ringholmen – soga om Edda Keefe:

– Seint om kvelden, laurdag 27. juni 1953, høyrdest to pistolskot ute på Ringholmen. Så vart det stille. Edda Keefe låg døyande på berget.

Soga handla om ei ung jødisk kvinne, fødd 26. januar 1923 i Austerrike. Foreldra blei skilde, og Edda reiste som 16-åring åleine til Storbritannia. Ho fekk ikkje noko enkelt liv, og ho fekk ein son som ho ikkje greidde å ta vare på. Etter eit omskifteleg liv blei ho kjend med den norske kunstmålaren Tore Haaland. Det som førte henne til Ringholmen, var at foreldra hans hadde ein feriestad der.

Heller ikkje forholdet til Tore Haaland var enkelt, og forholdet deira blei slutt. Edda tok livet sitt på Ringholmen laurdag 27. juni 1953.

Les heile den spesielle soga i Fitjarminne 2018, der du elles blant anna kan lesa om barndomstida til Edvard Hageberg, om barne- og ungdomsåra til Rebekka Katharina Rein (1889–1972) på Rydland, glimt frå Osternes mannskor sine første ti år, om Karl Gloppen på torvspo. Og mykje anna.

Redaksjonen – Bård Inge Bø, Magnar Kloster, Harald Westerheim, Rasmus Fitjar, Alf Gjøsæter, Marta Eidet Helland, Christer Stewart Aarbø og John Arvid Skumsnes – skal ha ros for at dei har grave djupt i dei historiske kjeldene våre, og for den flotte presentasjonen.

Kasserar John Arvid Skumsnes nytta høvet til å minna om at medlemmene i Fitjar sogelag kan henta sitt Fitjarminne 2018 hos Thea Træet. Her kan me sjølvsagt få kjøpt fleire eksemplar av årets utgåve og dei fleste tidlegare utgåvene.

Harald Westerheim, John Arvid Skumsnes og Marta Eidet Helland fekk det travelt med å dela ut Fitjarminne til medlemmene. Foto: Kjetil Rydland.
Sogelagsleiar Bård Inge Bø med sønene Gard, Johannes og Bjart kunne gle seg over ein dramatisk artikkel ved Harald Johan Sandvik. Foto: Kjetil Rydland.