Nedanfor kan du sjå bilete av fitjarkonfirmantane i år.

Biletet er teke av fotograf Øyvind Hjelmen på oppdrag frå fotoforretninga Fadnes på Stord. Biletet kan kjøpast der.

Men det gjeld ikkje konfirmantane. Dei får biletet tilsendt, understrekar kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu.

(Klikk på biletet for å få det større.)