Fitjarhesten, med ny varde på toppen, vender baken mot Stord og Mehammarsåto. Foto: Kjetil Rydland.

No har den høgaste fjelltoppen i Fitjar fått namn, etter at styret i Fjellsameiga har hatt møte, og samla seg om det staselege namnet Fitjarhesten.

Det er ein glad og letta leiar i Fitjar fjellsameige, Harald Rydland, som kjem med denne meldinga i dag. Og i morgon sender dei brev til Kartverket, der dei reiser namnesak.

Som kjent skapte det litt oppstuss då arbeidet med nytt turkart avdekte at Litlasåto ikkje er den høgaste toppen i Fitjar. Samstundes bidrog vakne privatpersonar til å setja spørsmålet på dagsorden.

Det blei snart klart for alle som har vore der oppe, at me har teke feil i alle år. Som leiar i Fjellsameiga tok Harald Rydland problemstillinga på strak arm. Han orienterte Statens kartverk om at me har ein namnlaus topp i Fitjar som er høgare enn Litlasåto på 676 meter.

Svaret han fekk frå Kartverket etterlét ingen tvil, dei private observasjonane stemmer; den namnlause toppen er minst eit par meter høgare enn Litlasåto. Dermed sette Fjellsameiga i gang formalitetane for å registrera toppen med eit høveleg namn. I sommar lyste dei ut namnekonkurranse, og det kom inn i alt 26 forslag.

Fleire av forslaga var gode, meiner Harald Rydland, sjølv om ikkje alle var like godt eigna. Men han er særs godt nøgd med namnet som eit samrøystes styre samla seg om denne veka:

Fitjarhesten er eit staseleg namn, meiner Rydland, som viser til at mange andre høgreiste fjell har noko med hest som del av namnet. Forslagsstillar er Magnar Kloster, som fortel at namnet kom tilfeldig, utan at han hadde planlagt å vera med på namnekonkurransen. Men Magnar legg til at han har tenkt godt gjennom namneforslaget, og minner om at hest tyder det høgaste punktet, og at slike namn er svært vanlege på fjell i Sogn og Fjordane, jf. Kvamshesten i Sunnfjord. Magnar legg til at fitjarbuen har eit godt forhold til hesten, så det gjer namnet ekstra fint, synest han.

Harald Rydland har sans for grunngjevinga til forslagsstillaren, og synest dei har fått eit velklingande namn. Sjølv var leiaren i Fjellsameiga oppe på synfaring på toppen i går, og slår fast at fjellet liknar på ein hest. Det gjer ingen ting at hesten er litt «salryggja» – og slett ikkje at han vender baken imot Storen!

I morgon går det brev til Statens kartverk og til Fitjar kommune om at det høgaste fjellet i Fitjar skal heita Fitjarhesten, og leiaren i Fjellsameiga vonar å få til ein namneseremoni på toppen ein gong i haust.

Olav Øvrebø og Gunnar Audun Mehammer legg siste hand på den flotte varden, medan den forsmådde Litlasåto vinkar i det fjerne. Foto: Kjetil Rydland.