Sesongførebuingane er godt i gang for det unge A-laget til Fitjar i 5. divisjon.

Då me var innom treninga i dag, såg me berre 14 par spreke fotballbein i aksjon på kunstgraset. Men A-lagstrenar Stein Gunnar Halleråker er rimeleg fornøgd med situasjonen. Tidlegare i veka har han hatt 20 unge, håpefulle spelarar på trening. Nye i A-lagsstallen i år er tre ungdommar frå 1995-årgangen, Geir Steffen Tranøy, Lars Fitjar Waage og Bernt-Ove Maraas. Alle tre var innom juniorlaget i fjor, og har vist lovande takter.

Både trenaren og laget vil sakna Roger Almås, som gjekk til Solid etter fjorårets sesong. Hovudtrenar Stein Gunnar Halleråker seier han håper Helge Træet blir med og tilfører laget rutine i år. Han seier elles at han set stor pris på at Kjell André Thorland og Henrik R. Kjelling blir med vidare. Roger Almås var veldig god i fjor, men i år forventar Stein Gunnar at andre går inn og tar ansvaret. Han ventar at fleire av dei unge tar eit steg vidare, og då kan det bli bra i år òg. Det er heilt opp til dei sjølve, seier trenaren, som meiner alt skulle liggja til rette for dei som vil bli betre, med fire treningsøkter i veka.

Det manglar ikkje på optimisme i A-lagsleiren i år, iallfall ikkje om me skal dømma etter denne videoen som A-lagsspelar Henrik Raunholm Kjelling har laga: Sjå videoen på YouTube.