Bandtvangen gjeld også for den korthåra vorsteren Lucius, som er både norsk, svensk, dansk og internasjonal champion. Arkivoto: Kjetil Rydland.

Denne helga var Vestlandets Fuglehundklubb på Fitjar med vel 40 skarpnasa fuglehundar, som fann mykje orrfugl.

Dei skarpnasa fuglehundane har tråla Fitjarfjellet på kryss og tvers etter fugl, først og fremst orrfugl. Dei har hatt base ved Olstjødno, slik dei har pleidd etter at vegen blei opna for fri ferdsel for eit par år sidan. Og det er slett ikkje første gongen dei har vore på Fitjar; dei har lagt fuglehundprøven til Fitjar heilt sidan 1998, så det var eit aldri så lite jubileum denne gongen.

Bernd Bastigkeit med den engelske setteren Troya, oppnådde ingen premie, men fekk rosande omtale av dommaren. Foto: Kjetil Rydland.

Og det er ikkje tilfeldig; prøveleiar Karianne Kayser i Vestlandets Fuglehundklubb fortel at både hundar og jegerar trivst svært så godt på Fitjar. Fitjar er på alle måtar er ein god plass å halda fuglehundprøve. Terrenget er topp, det er bra med fugl, og folk er veldig kjekke å ha med å gjera. Det gjeld både grunneigaren Fitjar fjellsameige, hjortejegerar, turgåarar og ikkje minst Fitjar Fjordhotell, som serverer jegermiddag med fitjarhjort på laurdagskvelden. Både hundar og jegerar overnattar på sportellet ved Fitjar kultur- og idrettsbygg.

Alle dei vanlegaste ståande fuglehundane har vore representerte; breton, pointer, gordon setter, irsk setter, engelsk setter, korthåra vorster og stridhåra vorster med bart. Årets fuglehundprøve i Fitjarfjellet gav ikkje så mange premiar som til dømes for to år sidan, sjølv om det var ein god del fugl i fjellet. Prøveleiar Karianne Kayser fortel at det var meir fugl i år enn i fjor, men fuglen var litt «lett» eller «skjerr».

Når fuglen fyk opp når avstanden er 100 meter, er ikkje hunden nær nok til å setja stand. Og då blir det ikkje poeng, seier Karianne Kayser. Under denne konkurransen tar dei ikkje livet av fuglen, men skyt opp i lufta med ein signalrevolver. Saman med dommarane går dei ut i terrenget for å finna fugl, så skal fuglen ta stand (ståande fuglehund), og han skal setja seg igjen når du skyt på fuglen. Dette er det mest kritiske punktet, for då skal hunden sitja dønn i ro!

I nærleiken av vegen ovanfor Olstjødno fekk nokre turgåarar sjå dette på nært hald i går. Nina Hordnes sin irske setter var ein av dei få som fekk premie. Og hunden fekk retteleg vist seg fram, då han gjorde seg fortent til ein tredjepremie. Eit flott syn!

Prøveleiar Karianne Kayser kan ikkje få fullrost samarbeidet med Harald Rydland og Fitjar fjellsameige. Dei får nytta eit eldorado av natur, og til gjengjeld får eigaren av fjellet tilbakemelding frå fuglehundklubben. Dette gjeld ikkje berre orrfugl, men også andre fuglar, rovvilt, hjort og hare. Denne informasjonen er nyttig blant anna med tanke på kor mykje jakt ein skal tillata.

Etter å ha blitt teken like godt imot som vanleg på Fitjar er prøveleiar Karianne Kayser i Vestlandets Fuglehundklubb er heilt klar allereie no: – Me kjem tilbake til neste år!

Dommar Øystein Utne frå Tysnes skriv korleis hunden oppfører seg på jakta, og dette går inn i den store databasen. Foto: Kjetil Rydland.
Anne Grete Langeland med nær slekt i Dåfjorden viser stolt fram dei to flotte vorsterane Lucius og Livia. Begge er norsk vinnar og har mange andre titlar, men det blei ikkje premie i Fitjar denne gongen. Foto: Kjetil Rydland.
Her ser me pointeren Jutevatnets Fame, som fekk 1.-premien i går, saman med førar Øystein Johnsen. Eigar av den stolte hunden er Ove Larsen. Foto: Rune Skeie