Det blir ikkje festivaljam under Fitjarfestivalen i år; i staden blir det Wild West Party fredagskvelden.

Det er festivalleiar Sigurd André Maraas som opplyser dette til Fitjarposten. Sjølv er han cowboy god som nokon, og stiller opp i spissen for bandet sitt, The Revivals. Med i det lokale bandet denne gongen blir alle dei faste medlemmene, Bjarte Maraas, Ansgar Helland, Bjørn Kristian «Kista» Heggøy og Rebecca Alsaker. Dei vil køyra eit reint Creedence-show denne kvelden, etter det me forstår på frontfigur Sigurd André Maraas. Men eit par Elvis-låtar blir det truleg plass til.

Øyvind Halleraker og Trekantsambandet er det andre lokale bandet på cowboyfesten. Her stiller den gamle fitjarbuen Svein Inge Midttun opp saman med vener frå Stord og Bømlo. Bandet består av musikarar frå ei rekkje ulike band, heilt tilbake frå tidlig på 1970-talet. På programmet har dei mest amerikansk country og country-rock. Dei var med på Fitjarfestivalen i fjor, så publikum veit kva dei kan venta seg frå den kanten.

Kveldens høgdepunkt blir Åsmund Åmli Band, som er godt kjende frå countryfestivalar rundt om i Norges land. Dei var med på Fitjarfestivalen for to år sidan, og seier dei set stor pris på å få koma tilbake. Eit par veker før Fitjar spelar dei på den kjende Countryfestivalen i Seljord. Bandet består av Åsmund Åmli, vokal/bass; Bjørn Stiauren, trommer/vokal; Stian Øvland, gitar/vokal; Dag Wolf, steel gitar. Musikkvideoane deira er godt kjende frå NRK – Svisj.

Festivalgeneral Sigurd André Maraas lovar vill vest med fullt trøkk frå byrjing til slutt. Han vonar alle er med på å skapa den ekte cowboystemninga ved å kle seg opp i cowboyutstyr. – Absolutt ikkje noko krav, seier Sigurd André, men dei som har lyst må gjerne kle seg opp for anledninga. Og det blir ei uhøgtideleg premiering til best utkledning, både til beste cowboy og beste cowgirl, lovar den gamle cowboyen, som i år er leiar for heile Fitjarfestivalen. Sjølv har han alt børsta støv av den flottaste cowboyhatten sin. Men om det held til kveldens bestemannspremie, er han usikker på. Etter mange år på countryfestivalar i bl.a. Seljord, veit han nemleg at det finst mange cowboyhattar i skuffer og skåp i Fitjar.

Alt bør liggja til rette for ein fin festival seier han, og trur fredagskvelden kan bli eit høgdepunkt. Dei har i alle høve prøvd å få dei praktiske detaljane på plass. Ved Fitjar vidaregåande skule blir det bubilparkering, dog utan straum og vatn. Men krev du alle fasilitetar, er Fitjar Sjø og Camping på Spona rette staden. Konserten blir i idrettshallen, slik at dei ikkje er så sårbare for dårleg ver. Også kultursalen blir tilgjengeleg; her blir det minglesone utan musikk.

Sigurd André nyttar høvet til å be folk om å kjøpa festivalpass, som inkluderer alle konsertane under Fitjarfestivalen, heilt frå torsdag kveld, når Göran Fristorp opnar med konsert i Fitjar kyrkje. Festivalpass kostar 750 kr og kan hentast på festivalkontoret i ei brakke utanfor Larsen Multihandel frå måndag 4. august. Her vil det vera oppe heile veka heilt til festivalen er ferdig søndag 10. august.

Festivalgeneralen vonar folk vil vera med og spreia ryktet om denne folkefesten på Fitjar andre helga i august.

– Fortel gjerne om festen på sosiale medium, seier Sigurd André til slutt.             

Ingressbiletet viser Åsmund Åmli Band på Fitjar i 2012. Foto: Kjetil Rydland.