– Sundag 9. mai var ein stor dag for dei nordmennene som bur i Okpo i Korea. Då var det offisiell innviing  av Sjømannskyrkja der, fortel Sigbjørg Vestbøstad, som var til stades, til fitjarposten.no.

Vestbøstad fortel vidare at ein starta bygginga av kyrkja 5. januar i år,  og at ho vart teken i bruk 16. mars. Altså berre vel to månader frå fyrsta spadetak til kyrkja stod ferdig.

-Under innviinga var det fullsett kyrkje. Ein sat både ute og inne under gudstenesta som starta kl. 17.00 med påfylgjande kyrkjekaffi med mange gode kaker. Sjømannsprest Rune Birkeland starta dagen og ynskte velkommen medan generalsekretær Audun Myhre stod for den offisielle innviinga/opninga og heldt preika.

Nesten alle ungane som bur i Okpo var med og song fine songar,  og to 4-åringar fekk kyrkjeboka: Johannes Tufteland og Thomas Strand.

Etterpå vart det helsingar frå diverse bedrifter og blomar til dei som stod for bygginga. Noreg sin ambassadør til Sør Korea, Didrik Tønseth, kom òg med ei helsing.

Etter at innviinga og kyrkjekaffien var ferdig, var det påfylgjande middag for dei tilsettette i kyrkja (prest, kyrkjekomitè, frivillige),bedriftsleiarar og  dei som bygde kyrkja, fortel Sigbjørg Vestbøstad til slutt.