Per Audun Kloster i spissen for 40 spreke seniorar gjennom opninga bøgarden under seniortur til Landasåto før jul i fjor. Foto: FP-arkiv/KR.

Toralv Røen minner om at Stord Fitjar Turlag har årsmøte på Fitjar vidaregåande skule i morgon kveld.

Den ivrige turmannen og kulturprisvinnaren oppmodar fitjarbuen om å stilla opp på årsmøtet.

Han minner om at Turlaget har vore rett så «tungt» involvert i ei rekkje positive tiltak i Fitjar dei siste åra.

Han nemner i fleng nytt turkart for heile Stordøya, merking av turstiar i Fitjarfjellet og gapahuken ved Kidnavatnet. Turlaget var òg ein aktiv medspelar i arbeidet med lysløypa frå Olstjødno til Svartavatnet.

Røen vonar fitjarbuen vil visa at dei set pris på arbeidet Turlaget gjer i Fitjar, og møter opp på årsmøtet.

Det finn stad i morgon, tysdag 5. mars kl. 19.00 på Fitjar vidaregåande skule. Det blir vanlege årsmøtesaker og det vert enkel servering.

– Alle gamle og nye medlemmer er meir enn hjarteleg velkommne til årsmøte til Turlaget, som kan feira 25 år dette året!