Søndag 15. mars kan det vere god grunn til å ta ein tur til Moster Amfi. Då deltek fitjarfolk i Amfitimen klokka 17.00.

Under temaet «Island vil leva» vil  Karvel Strømme halde føredrag, og Osternes mannskor vil syngja Islandske songar. Strømme er for tida på Island og førebur opplegget.