Tolv spente fitjarelevar på Flesland før avreise søndag morgon.

Elevane på barne- og ungdomsarbeidarfag ved Fitjar vidaregåande skule har heilt sidan 2006 hatt som prosjekt å hjelpa barn og eldre i Ukraina, og denne veka er dei av garde igjen.

Grytidleg søndag morgon reiste dei med fly til Kraków i Polen, og derfrå reiste dei med tog vidare til Ukraina, fortel lærar avdelingsleiar ved barn og ungdom, Guro Betten. I dag, på 1. mai er dei tolv elevane og to lærarar på besøk hos Norsk Folkehjelp i den ukrainske hovudstaden Kiev.

Minnestøtte etter jødane som døydde under 2. verdskrigen. Elevane fekk ein spanande historietime med tema som menneskeverd, toleranse og rettferd!

Oskar Schindlers fabrikk

På søndag, før dei reiste vidare til Ukraina, vitja dei Oskar Schindlers fabrikk i Kraków, opplyser den engasjerte læraren Sissel Jørgensen ved Fitjar vgs. Som vanleg er det ho som har ansvaret, saman med kollega Erling Kjellsby Grov. Kvart år sidan 2006 har dei reist til Ukraina med elevane sine, bortsett frå i 2014, då dei blei forhindra på grunn av politisk uro.

Dei plar vitja Auschwitz og Birkenau i Polen før dei reiser vidare, men denne gongen fekk dei òg med seg Schindlers fabrikk. Dette blir ei ny erfaring for dei to erfarne lærarane. Oskar Schindlers fabrikk ligg i sentrum av Kraków, og er eit museum som viser korleis jødiske familiar hadde det under 2. verdskrigen.

Her kan du høyra utdrag av propagandameldinger på radioen og sjå for deg korleis det må ha vore å vera ein jødisk arbeidar på denne fabrikken under krigen. Du kan lesa utdrag av brev og dagbøker. Bilde og rekonstruerte scener fra dagleglivet gjer det enklare å førestilla seg korleis mange familiar må ha hatt det i Polen på den tida.

Fabrikken til Schindler bidrog til det tredje rikets krigsinnsats som leverandør av patronkassar og sikringar for bomber og artilleriskjell. Han reduserte kostnadene ved å erstatta det polske personalet med billig arbeidskraft frå den jødiske ghettoen i Kraków.

Her nokre tankevekkjande bilete frå Schindlers fabrikk, frå lærar Sissel Jørgensen.

Frå Schindlers fabrikk i Kraków.

Støttar barneheim i Bobrynets

Elevane på VG2 barne- og ungdomsarbeidar går i gang med støtteprosjektet i Ukraina når skulen tar til om hausten. Då går dei straks i gang med å samla inn pengar til turen og til barneheimen i den fattige byen Bobrynets (ukrainsk Бо́бринець), fortel Guro Betten. Byen ligg i Kirovohrad oblast (provins) og har kring 11 000 innbyggjarar (2011).

Dei første åra samla dei inn klede òg, men no er det berre pengar. Dei samlar inn flasker, skipar til basar og tar ymse oppdrag som dei får betalt for. I løpet av dei 13 åra prosjektet har pågått, har skulen på Fitjar fått følgja med på utviklinga av fasilitetane på barneheimen.

I morgon ettermiddag reiser dei til Bobrynets. Der skal dei leika med barna og dela ut gåver som dei har kjøpt inn i Ukraina.

–  Me kjøper inn i Ukraina. Då får me mykje meir for  pengane, understrekar Guro Betten.

Ein viktig del av opphaldet er å leggja ein plan for neste år, laga ein plan for vidare trong for hjelp. Det blir òg høve til kulturutveksling før dei tek bussen tilbake til Kiev laurdag kveld.

Måndag skal dei vera heile dagen i Kraków og skriva rapport frå dei ulike besøka og aktivitetane. Her blir det nok tid til å vera «turistar» også.

Tysdag kjem elevane heim med fly frå Kraków, og neste torsdag er dei tilbake på skulen. Der ventar vidare arbeid med rapport om turen. Dei skal visa kva dei har gjort i eit «reisebrev», som dei framfører for resten av skulen, opplyser Guro Betten.

Aleksander og Karoline ved støtta over den jødiske utdanningsforkjemparen Sarah Schenirer i Krakow.