I samband med at verksemda var klar med verkstadhallen og den nye hallen, vart personar og firma frå verksemder som hadde levert varer og tenester, beden inn fredag kveld til reke og krabbefest

Om lag 40 personar hadde takka ja til å sjå den ferdige bedrifta. Det var omvisning i dei to hallane og i den nye verkstadhallen var det dekka med reke og krabbe. Den nye verkstadhallen er om lag 320 rutemeter og hallane 700 og 1200 rutemeter.

Det var for om lag 3 år sidan at Jostein Prestbø og Torstein Grimen tok kontakt med dåverande ordførar Agnar Årskog om planane sine om lagringsplass for båtar. Dei fekk ordna med tomt i Årskog. Planen var å få inn 20 båtar første året, men prognosane sprakk. Om lag 60 båteigarar søkte om plass. I dag husar hallane om lag 120 båtar og nokre campingbilar. Personar frå Bergen i nord til Sveio i sør har båtar til lagring. I tillegg til lagring og henting kan eigarane av båtane få utført nødvendig vedlikehald, vasking, boning og anna service.
 
Fitjar småbåt og fritidsservice har i dag avtale om sal og reperasjon av utanbordmotorar frå Yamaha. Torstein Grimen fortel at han tok direkte telefonkontakt med Yamaha og etter å ha kome opp i hierarkiet fekk han melding om at representantar frå firmaet ville koma og sjå på verksemda deira. Dette førte så til at dei i dag er forhandlarar for Yamaha.

Firmaet er i dag eigd av dei to som starta opp i tillegg til Oddvar De Fine, Arnt Helland og Bjørn Kristian Grimen.