Det vert Fitjar Open i hesteskokasting i Fitjar Idrettspark 2. pinsedag kl.14.00.

Det vert konkurrert både i nybyrjar- og i open klasse. Påmelding og nærare info får du av Vidar Årskog på mobil:  976 97 266.