40 prosent av norske kommuner gjør ikke systematiske undersøkelser av hvordan eldre har det på sykehjem. For de tidligere Hordaland-kommunene var andelen 52 prosent. Uholdbart, sier Forbrukerrådet i en pressemelding, som mener det er på tide å sette krav til kommunene.

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet, og er generelt opptatt av at kommunene skal huske på at de er til for innbyggerne som bor der.

– Skal du be om velgernes stemme ved neste valg, bør du ha lyttet til dem siden det forrige. Brukerundersøkelser kan gjøres av alle kommunale tjenester, og lar folk si hva de er fornøyde med, og hva som kunne vært annerledes.

Blyverket peker på at det styrker demokratiet at folk får si ifra ved flere anledninger enn i stemmeurnen hvert fjerde år. Dessuten ser hun det som et helt nødvendig verktøy for kommunene for å kunne levere kvalitet på tjenestene, som er så viktige i folks liv.

– For eksempel når du bor på sykehjem, er du fullstendig prisgitt kommunen. Det er kommunen som gir deg mat, stell og meningsfulle aktiviteter. Da er det uakseptabelt at hele fire av seks norske kommuner ikke spør de eldre om hvordan de har det gjennom brukerundersøkelser. For det er deres svar som viser om kommunen leverer godt nok.

Vil pålegge kommunene å gjøre brukerundersøkelser

Blyverket opplyser at Forbrukerrådets undersøkelse fra sist sommer viste at nesten hver tredje pårørende har vært fortvilet over matserveringen.

– Det er én av flere ting de kunne ha funnet ut dersom de hadde spurt. 173 kommuner har sviktet sine sykehjemsbeboere ved ikke å gjøre det. Skal sykehjemmene lykkes, må de lytte til dem de er til for.

Forbrukerrådet mener derfor at helseminister Bent Høie må kreve at kommunene utfører jevnlige brukerundersøkelser, forteller forbrukerdirektøren.

– Altfor mange kommuner har demonstrert at de ikke gjør det frivillig. Alle eldre har rett til god omsorg, og da må det bli et absolutt krav å finne ut hvordan de har det ved systematiske undersøkelser.