UP heldt i tida 1000-1600 i dag kontroll på diverse stader på Stord. Kanskje blir Fitjar neste plass? Dumt å tape pengar på denne måten midt i julestria, eller hur?

På Stord i dag vart det i følgje politiloggen for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt skrive ut  9 forenkla førelegg for mobilbruk, 22 gebyr for manglande bruk av bilbelte, 1 melding for køyring utan gyldig førarkort og eit forenkla førelegg for høg fart – 85 km/t i 60 sone (kr 6500.-).

Me berre nemnar det.