FMV vert meir attraktiv.

For ca 14 dager siden kom en diger lekter med 4 store  gravemaskiner   til kai ved FMV. Lekteren, maskinene og mannskap  er fra entreprenørfirma  Johannes Røgelstad, Skånevik.

FMV  har lenge hatt bruk for mer båtplass for kundene / oppdragsgiverne sine. I disse dager  blir det gjort noe med akkurat dette  På innsiden av kaien mot Havn  er der en flu  på 2,5m dyp på fjære sjø. Dette er ingen dybde for dagens fiskebåter som trenger ca 7,5 m på fjære sjø.

Nå  har  Røgelstad mudret ut ganske mange m3 mudder  for å komme ned til berget . Videre er det boret  mange hull .I går ble  hullene  fylt med  store mengder dynamitt. Berget / fluen skal sprenges vekk i en salve. Lekteren har lagt seg  som en stor fender, for å hindre at en ” mini- tsunami” skal  slår innover i båthavnen  til GSE Sandvik a/s. (ser at noen av seilbåtene fra  båthavnen  har lagt seg ved Larsenkaien )

Salven blir avfyrt i dagslys og på så høg flo som mulig. Høg flo blir som en demper / matte for  stein- sprut fra salven.

Verkstedet blir mer attraktivt.

Fra nå av skal det kunne ligge to fiskebåter side om side med baugen helt opp mot land til syd. Tidligere har båtene lagt på innsiden av kaien som går på skrå ut.  Dette har vært svært tungvint og plasskrevende  for verkstedet.

Etter sprengningen av det undersjøiske berget/ fluen skal all sprengt stein forflyttes til utsiden av FMV mot vest. Når det er gjort , kan de ta imot store fiskebåter  som trenger ettersyn og vedlikehold.

I dag onsdag ble salven avfyrt kl 09.26.  Spennende øyeblikk