Meieribygningen. Foto: Fitjarposten/Kjetil Rydland

Fitjar Meieri har selt meieribygningen og kaien til Engesund Fiskeoppdrett, stadfestar styreleiar Jan Rolf Bekkevold i dag.

Styreleiaren fortel at dei signerte salskontrakt med det lokale oppdrettsselskapet i går, og aksjeeigarane har blitt informerte via e-post og brev.

Bygningen er frå 1953, og blei ombygd i 1990/91. Kaien blei også fornya seinare på 1990-talet. Engesund Fiskeoppdrett overtar heile eigedommen, og går frå å vera leigetakar til eigar.

I desse dagar er det 50 år sidan meieridrifta på Fitjar blei lagt ned. Frå 1. januar 1969 gjekk mjølka i Fitjar til Bergensmeieriet i Bergen. På omframt årsmøte i Fitjar Meieri 22. november 1968 blei det gjort vedtak om overgang til direktelevering, og at «sideverksemdene» til Fitjar Meieri skulle halda fram «førebels eit prøveår».

No har det altså blitt 50 «prøveår», med bra suksess. Meieriet har vore ein samlingsstad, og har generert mykje aktivitet i Fitjar i desse åra, blant anna rekneskapskontor, ølutsal, omsetning av kraftfôr og kunstgjødsel og kamp mot pærebrann.

Fitjar Meieri vi halda fram verksemda si i bygningen, men no som leigetakar. Styreleiar Jan Rolf Bekkevold fortel at den vidare drifta vil bli om lag som no, og det blir ikkje endringar som følgje av salet.

Bekkevold legg til at salet er i tråd med vedtak på siste årsmøtet i Fitjar Meieri, der styret fekk fullmakt til å arbeida med sal av eigedommen.

Styreleiaren seier seg svært fornøgd med at det nettopp er leigetakaren Engesund Fiskeoppdrett som no tek over eigedommen:

– Vi synest det er bra at det er ei bedrift med røter i Fitjar som tek over eigedommen, seier Bekkevold til slutt.

God timing; i går hadde «Sunnhordland» eit 50 år gammalt innslag om nedlegging av meieridrifta på Fitjar.