Påska er for lengst over, og kyrkjegarden er moden for ei lita oppfrisking. Foto: FP-arkiv/KR.

Me har fått oversikt over gudstenestene i Fitjar kyrkje denne påskeferien; som vanleg vert påska avslutta med gudsteneste på Dåfjorden Slipp 2. påskedag.

Som vanleg vert kyrkjepåska avslutta med gudsteneste på Dåfjorden Slipp. Kantor Jan Overweg blir med på alle gudstenestene bortsett frå denne siste; då overlet han spelet til kyrkjeverje Harald Rydland. Her kjem lista over gudstenester i Fitjar kyrkje denne påska.

Palmesøndag 14. april kl. 11.00:
Gudsteneste ved vikarprest Gunnvald Bjotveit. Dåp og nattverd.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Skjærtorsdag 18. april kl. 11.00:
Gudsteneste ved sokneprest Roald Drønen.
Song ved Lisa Instefjord Gilje.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Langfredag 19. april kl. 11.00:
Pasjonsgudsteneste ved sokneprest Roald Drønen.
Ingrid Overweg spelar fløyte.

1. påskedag 21. april kl. 11.00:
Høgtidsgudsteneste ved sokneprest Roald Drønen. Nattverd.
Fitjar kyrkjekjor blir med.
Takkoffer til Det norske misjonsselskap.

2. påskedag 22. april Dåfjorden Slipp kl. 11.00:
Gudsteneste ved Roald Drønen. Dåp.
Organistvikar Harald Rydland ved orgelet.
Takkoffer til Dåfjord bedehus.