No kan du lett følgje med kva som skjer i Fitjar kyrkje – òg på nett. Kyrkja har no fått ny nettside.
Bilete: Skjermdump frå kyrkja si nettside.

 

Du kjem inn på sida ved å skrive www.kyrkja.no/fitjar eller ved å klikke på kyrkje-ikonet oppe på sida vår.

Du kan òg kome inn på sida via Fitjar kommune si nettside.