Svein Lunde, leiar i nominasjonsnemnda, seier at ein er godt nøgd med lista, spesielt alderssamansetjinga. Nummer ein og to på lista er kumulerte.

Fitjar KrF

Nominasjonsliste til kommunestyrevalet 2011

1    Harald Rydland

2    Helga Nøtland Auestad

3    Dagfinn Brekke

4    Solfrid Sandvik Bø

5    Bård Inge Sørfonn

6    Rune Stokken

7    Gunn Kari Auestad

8    Trond Stokken

9    Johannes Nesse

10  Bo Gøran Bernersson

11  Olaug Irene Arnesen Gloppen

12  Rasmus Fitjar

13  Svein Lunde

14  Astrid Olaug Bukkøy

15  Lars Paul Tislevoll