På nettleietoppen finner vi Fitjar Kraftlag i Hordaland, hvor kundene må betale 71,1 øre per kilowattime.

– Dette kom overraskende på oss. Vi visste vi var blant de dyreste, men ikke den aller dyreste, sier sjef Ole Vidar Lunde i Fitjar Energi til VG Nett.

Øylandskapet som preger dekningsområdet gjør det utfordrende og kostbart å frakte strømmen, og de rundt 2000 abonnentene er ikke mange å fordele kostnadene på.

- Derfor er det dyrt. Vi har et program hvor vi på sikt ønsker å bygge om nettet og gjøre det mer rasjonelt, men det tar i beste fall 7-8 år før det er ferdig, sier han.

 

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10019872