Fitjar kommune har  fått si eiga facebookside. Kanskje har du enno ikkje kikka på ho?

 Sida finn du på:  https://www.facebook.com/fitjarkommune?ref=hl