Her ser me Anton Tangen og kona Karie framfor butikken deira ved Fitjarsjøen. Odd Larsen kjøpte butikken i 1947.