Biletet viser Hans M. Dahle med hest og slåmaskin. Slike maskinar var i vanleg bruk til langt ut på 1960-talet. Slåttonna som den gongen kunne ta 2 – 3 veker vert no tilsvarande gjort unna på timar.