Biletet er frå avdukinga av minnestøtta over Jakob Kullmann i 1911. På minnestøtta står at ho er reist av elevar og venar. Han var glad i Fitjar-folket og folket likte han. Han var bl.a. føregongsmann når det gjaldt skogplanting og starta med det i 1899.