Dette er eit svært ope utsyn over Fitjar sett frå Rimsvarden tidleg i 1930-åra. I framgrunnen til høgre ser me Rimbareid skule. Skulehuset vart sett opp i 1906. Den gongen var det 2 klasserom – eitt i nord og eitt i sør. Berre litt av skuleplassen var opparbeidd.

Me ser også Klokkargardshuset (mellom trea) og løa. Den noverande gymnastikksalen ligg der løa låg. Nede til venstre ser me butikken til Marta i Svingen og det gamle Tinghuset. Midt i biletet Amtsskulen (frå 1933 Fitjar Husmorskule). Over kyrkja ser me Losjehuset.

Fleire bilete frå gamle dagar finn du her