Arkivfoto: Ingrid Hovstad

Pressemelding: Huseiernes bokostnadsindeks viser at du vil bruke stadig mer av inntekten din på å bo. På landsbasis er det og store forskjeller på hva det koster å eie egen bolig.

I Hordaland er det ikke overraskende Bergen kommune som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter med et snitt på 112.960 kroner. Dette er en økning på 4,5 prosent fra 2017 til 2018.

I den andre enden av skalaen finner vi Fitjar, som har de laveste bokostnadene med et snitt på 82.729 kroner.

Det er en forskjell på hele 30.231 kroner mellom den dyreste og den billigste kommunen.

Sterk avgiftsøkning

Bokostnadene inkluderer:

  • Eiendomsskatt
  • Kommunale gebyrer
  • Energikostnader
  • Rentekostnader
  • Forsikring
  • Vedlikeholdskostnader

Fra 2010 til 2018 har bokostnadene på landsbasis økt med hele 20 prosent, justert for endring i konsumprisene. Det vil si de kommunale avgiftene, eiendomsskatten og avgiftene på strøm.

Til sammenligning så har de markedsbestemte bokostnadene, altså vedlikehold, forsikring, rentekostnad og energikostnad i samme periode faktisk falt med 13 prosent, justert for endring i konsumprisene. ­

­­­– Hvis staten og kommunene fortsetter å sette opp avgiftene i samme fart som til nå, samtidig som den ventede økningen i de markedsbestemte bokostnadene øker, må husholdningene forberede seg på at det blir dyrere å bo fremover. Dette er en uheldig utvikling, sier Monica Bryner, distriktsleder i Hordaland for Huseierne .

Enkelt å sjekke din kommune

Ikke overraskende er det Oslo som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter med et snitt på 144 234 kroner. Dette er en økning på om lag 5,6 prosent fra 2017 til 2018.

Den gjennomsnittlige innbygger i Norge må til sammenligning ut med 106.544 kroner i året.

Lavest i landet lå Sørreisa kommune med 75 135 kroner i 2018.