Statlege Enova tildelte i dag 631,5 millionar kroner i støtte til vindkraftprosjekt på Lista, i Trøndelag og Finnmark.  Men Midtfjellet vindpark i Fitjar kom ikkje med på tildelingslista denne gongen heller.

Meir i morgon.