Fitjar vart i dag offisielt ein MOT-kommune etter at avtalen med MOT vart underskriven i Rådhuset i føremiddag.

Dermed er me i godt selskap med nabokommunane våre også i denne saka. Både  Bømlo, Stord, Kvinnherad og Sveio har tidlegare signert denne avtalen. Tysnes kommune er enno ikkje med.

Dei som signerte i dag var ordførar Wenche Tislevoll, rådmann Atle Tornes, skulesjef og lokal MOT-leiar John Karsten Raunholm og Martin Aas frå MOT. Signaturen til leiar for MOT Norge, Marte Snorroeggen, er og med på avtalepapiret.

16 kommunar i Hordaland
Med Fitjar er no 16 kommunar i Hordaland med på MOT-prosjektet, som mellom anna skal hjelpe ungdom til å ta eigne val, gje dei mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å seie nei. Til saman er 62 000 ungdommar med i prosjektet, og Fitjar er den 147. kommunen som har skrive under avtalen.

Glad
– Eg er glad for at me er komne så langt, og at me no kan foankra dette opplegget med underskrifter, sa ordførar Wenche Tislevoll i samband med underskrift-samlinga, og vona at dette vil vere eit godt tiltak mot mobbing og rus.

– Akkurat det har me svært gode tal på, repliserte regionleiar i MOT, Martin Aas. – Ei undersøking som Utdanningsdirektoratet har gjort, der dei målte 30 kommunar som har jobba godt med dette opp imot ei kontrollgruppe som ikkje har innført dette opplegget, synte at mobbinga vart bortimot halvert på grunn av MOT. Og eg veit ikkje om ein einaste avtale der mobbinga ikkje har stagnert eller gått tilbake etter at skulen har starta på dette, la han til.

Aas sa vidare at ein i MOT-opplegget vil gjere ungdommen meir bevisste på kva påverknad det dei seier og gjer har på annan ungdom.  Samstundes og parallelt med dette, jobbar ein med å gjere ungdommane meir robuste i møte med mobbing. 

15 besøk
I opplegget ligg det vidare at elevane skal ha 15 besøk av godkjende MOT-informatørar i løpet av ungdomskulen, og lærarane skal vere med på øktene. MOT har òg opplegg for vidaregåande og universitet. MOT samarbeider òg med organisasjonar og lag i MOT til fritid. Mellom anna er fotballaget BRANN mykje ute på skular i Bergen i samband med dette opplegget. På Fitjar er så langt ingen organsasjonar med i MOT enno.

Men ein har i alle fall begynt på Rimbareid skule. Rektor Bjørn Haaland kan fortelje at ein har halde på med dette ei tid og at elevane synest det er kult. Det stadfestar Martin Kurt Vik, som saman med Hans Petter Almås er MOT-informatørar på Rimbareid skule.

Skulesjef John Karsten Raunholm fortel at han har svært gode erfaringar med dette opplegget frå si rektortid på Stord ungdomsskule, der han var svært sentral i gjennomføringa av opplegget.

I praksis er det nok rektor Bjørn Haaland på Rimbareid skule som får mest å gjere med gjenommføringa her på Fitjar. Han er òg koordinator for opplegget her.

Ingressbilete: Til stades på underskrivingssamlinga i Rådhuset. f.v. Ordførar Wenche Tislevoll, leiar i utval for oppvekst og omsorg, Toralv Røen, rådmann Atle Tornes, regionleiar i MOT Martin Aas, rektor Bjørn Haaland og skulesjef John Karsten Raunholm. Foto: Håkon C. Hartvedt