Kjerstin Stokken syng "Julenatt" og "ventetiden er (nesten) over". Foto: Kjetil Rydland.

Hovudsalen i Fitjar bedehus blei nesten full då Fitjar Indremisjon inviterte til «Me syng jula inn» søndag ettermiddag.

Etter vel ein time med god, gammaldags julestemning i ord og tonar kunne me slå fast, saman med møteleiar Marianne H. Aarbø, at no er «ventetida (nesten) over!». Ho sikta til avslutninga på songen «Julenatt», vakkert framført av Kjerstin Stokken.

Helga Rimmereid les legenda om dei tre trea. Foto: Kjetil Rydland.

Nemnde Kjerstin Stokken imponerte også med ei vakker framføring av «O, helga natt». Men ho var slett ikkje åleine om å skapa stemning i bedehuset i ettermiddag. Ho hadde med seg jentene Malin og Eline Stokken i «Kongens by».

Og elles deltok lokale song- og musikkrefter på rekkje og rad. Tor Håkon Aarbø akkompagnerte på piano, medan Eirin Oma spela fiolin. TenTreff-bandet song «Above all» og «Mitt hjerte alltid vanker». Silje Rydland song til akkompagnement frå Harald Rydland på piano og Eirin Oma på fiolin, både solo og til allsong. På menyen denne gongen stod «Nordnorsk julesalme», «Himmel på jord» og «I denne søte juletid». Ei blåsegruppe frå skulekorpset spela til allsong «Et barn er født i Betlehem» og «Det lyser i stille grender». Endå ein gong kunne me gle oss over dei gode musikkreftene i bygda!

Møteleiar Marianne Heggholmen Aarbø las juleevangeliet, ei oppgåve ho har teke over etter den faste opplesaren Eli Vestbøstad. Helga Rimmereid las den amerikanske legenda om dei tre trea. Eitt tre blei til krybba til Jesus-barnet, det andre til fiskebåten som bar Jesus og disiplane, og det tredje blei korset som Jesus blei nagla til. Vart og tankevekkjande.

Tradisjonen tru blei stunda i bedehuset avslutta med at møtelyden song «Deilig er jorden» saman, ståande. Den kjem nok til å klinga øyra jula igjennom, og om ikkje, vert det rikeleg høve til å høyra både den og dei andre julesongane igjen både i kyrkja og i ymse bedehus før jula er omme.

Ved utgangen vart det kollekt til  Vyborghjelpen og «Hjelp til Russland».

Eirin Oma spelar fiolin til Silje Rydland sin song. Foto: Kjetil Rydland.
Blåsegruppa spela til allsong. Foto: Kjetil Rydland.