Det  er til stadighet forveksling av oss brørne på Skåte. Eg veit ikkje kor mange gonger eg har fått spørsmålet:
– Kor mange brør er de eigentleg på Skåte?
Då seier eg som regel at me er fire. Me er tre som lever, og ein som jobbar i kommunen.