Også speidarane markerte seg i samband med Håkonarspelet, laurdag. Like utanfør Kultur- og Idrettsbygget hadde dei sett opp eit telt, der dei mellom anna selde "vikingmat" etter framføringa av spelet.