Med isbor går det fort å laga seg hol til å fiska. Foto: Kjetil Rydland.

Fin is på Storavatnet i dag, men me såg berre to små skeiseløparar og eit par isfiskarar.

Isen på Storavatnet låg innbydande og venta på skeisefolket i dag. Men kor var dei? Me såg knapt eitt menneske på den store, blanke i isflata.

Ved Fureholmen, utanfor Tveitaelvo, stod ein einsleg isfiskar freista fiskelukka. Men det blei ikkje noko på han i dag. Det var annleis i 1994, fortel Halvard Wiik. Då opplevde han å få 65 små røyer på ei morgonstund, samstundes som sonen fekk 45! Men ei og anna røye har det blitt i år òg, så han har ikkje tenkt å gi opp.

Borte ved Aarbø-landet fortel Knut Berge Aarbø at han har fått ein del røye. Og andre fiskarar har fått store og fine røyer, fortel han. Mange av røyene har vore mellom 300 og 400 gram. Det kan sjå ut som gjennomsnittsvekta er høgare enn før; truleg fordi talet er noko lågare no enn då røya var nærmast ubegrensa på tal.

Isen virkar trygg over det meste. Inne ved Årbølandet målte me han til 33 centimeter, men utanfor Tveitaelvo har det vore open råk heilt til det siste. Så det gjeld å passa seg.

Med isbor går det fort å laga seg hol til å fiska. Foto: Kjetil Rydland.

Knut Berge Aarbø måler isen til 33 centimeter utanfor Årbølandet, men borte ved Tveitaelvo er det skummelt. Foto: Kjetil Rydland.
Knut Berge Aarbø måler isen til 33 centimeter utanfor Årbølandet, men borte ved Tveitaelvo er det skummelt. Foto: Kjetil Rydland.

Halvard Wiik konstaterer at det er god plass på den store, fine isflata. Foto: Kjetil Rydland.
Halvard Wiik konstaterer at det er god plass på den store, fine isflata. Foto: Kjetil Rydland.