Ei veke etter festivalen er det naturleg nok stille på arrangementsfronten.

Fitjarfestivalen førre helg vart ein ny suksess. Me har hatt ein liten prat med «generalen» Ann-Sofie Drønen, som helst likar berre namnet Pia, og då veit alle kven det er snakk om.                                                                                                                                                      Ho seier seg stornøgd med heile arrangementet. Mykje tyder på at det var vel så mykje folk som i fjor, då det også var kunstutstilling i øyane. I bodgata vrimla det av born og vaksne.                                                                                                                                                   Ein representant for bøndene fortel om god handel på søndagen ôg.

Dugnadsinnsatsen i Fitjar er strålande, meiner Pia, folk har det i seg at dei skal støtte opp. «Det som er positivt vil me vere med på», får ein til svar når det er spørsmål om hjelp i ei elle anna form.                                                                                                                          Pia understrekar at ein er avhengig av frivillig innsats, og i styremøte denne veka kom det fram at ein er svært takknemleg for all mogleg støtte.                                                                                                                                                                                                             Då me spør om ikkje styret også gjer eit stort dugnadsarbeid, må svaret berre bli eit tydeleg JA, slik me ser det.                                                                                                                                                                                                                                                               Det økonomiske resultatet er ikkje klart enno, men Pia forsikrar at det er overskot slik at lag og organisasjonar skal få litt att for innsatsen som er ytt.