Det er ferietid, og det fører til reduserte ressursar ut månaden. Har du helsingar eller stoff du vil senda til fitjarposten.no, kan du senda det til Turid Sandvik.

Turid har e-post:turid.sandvik@c2i.net

Mobil: 416 72 098