Så langt i år har Brønnøysundregisteret fem nyregistrerte firma med adresse på Fitjar.

 

Bedriftene det er snakk om er:

Bank & Slag AS (tømrarverksemd med meir)

Estateiendom AS (kjøp, sal og utleige av fast eigedom med meir)

Fonno produkt Svein Eivind Gilje (produksjon av varer og tenester på garden Sørfonnen på Fodno)

Mestervindu AS (produksjon av bygningsartiklar)

Vest Aqua Base AS (produksjon og sal av rensefisk og konsulenttenester med meir)

 

 

Talet over nyetableringar for same periode i 2014 var to.